Dissertatieprijs

2020: Doe mee!

Inzenden van proefschriften voor de Dissertatieprijs 2020

Sinds 2008 looft de NVN de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de Neuropsychologie. De beoordelingscriteria en checklist voor dissertaties staan hier.

De uitreiking van de dissertatieprijs zal in 2020 tijdens de najaarsconferentie plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Dissertatieprijs 2020 kunnen proefschriften worden ingediend waarvan de promotie heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2019 en 1 september 2020. De deadline voor het indienen van de proefschriften is 15 oktober 2020. De dissertaties kunnen in drievoud opgestuurd worden naar de voorzitter van de dissertatiecommissie: dr. D. Indebraek, Lindenkruis 13, 6211RX Maastricht.

Om op de website ook aandacht aan de dissertaties te kunnen besteden wil de NVN ook graag de voorkant van de dissertatie met (link naar) de Nederlandse samenvatting en contactgegevens. Mail deze naar [email protected]

De dissertaties worden beoordeeld door een jury van drie leden, waarvan ten minste één NVN-bestuurslid. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling. De prijswinnaar krijgt tijdig bericht. De Dissertatieprijs, een oorkonde en een bedrag van € 1000, zal worden uitgereikt tijdens de NVN najaarsconferentie 2020. De winnaar geeft een korte presentatie (10 minuten) over de inhoud van de dissertatie.

Inzendingen

Research into neuropsychological assessment and cognitive rehabilitation in brain tumor patients after surgery
Sophie D. van der Linden

Research into neuropsychological assessment and cognitive rehabilitation in brain tumor patients after surgery door Sophie D. van der Linden

Prediction of cognitive outcome after surgery in patients with meningiomas and gliomas: A comparison with healthy controls using normative formulae and reliable change indices
Sophie Rijnen

Prediction of cognitive outcome after surgery in patients with meningiomas and gliomas: A comparison with healthy controls using normative formulae and reliable change indices door Sophie Rijnen

Risky Business: towards understanding aggression in prisoners from a social neurocognitive perspective
Niki Kuin

Risky Business: towards understanding aggression in prisoners from a social neurocognitive perspective door Niki Kuin

Perceptual continuity across saccades
Jasper Fabius

Perceptual continuity across saccades door Jasper Fabius

Curious minds: stimulating parent-child interaction to foster neurocognitive functioning in four- to eight-year-olds
Andrea M. Spruijt

Curious minds: stimulating parent-child interaction to foster neurocognitive functioning in four- to eight-year-olds door Andrea M. Spruijt

Art therapy & anxiety
Annemarie Madani-Abbing

Art therapy & anxiety door Annemarie Madani-Abbing

Sleep related to cognitive and behavioural functioning in children and adolescents
Marije C.M. Vermeulen

Sleep related to cognitive and behavioural functioning in children and adolescents door Marije C.M. Vermeulen

Early intervention in children at high risk of future criminal behaviour
Lisette van Zonneveld

Early intervention in children at high risk of future criminal behaviour door Lisette van Zonneveld