Masterthesisprijs

2021: Doe mee!

De NVN looft de Masterthesisprijs uit aan een student van de master Neuropsychologie. De thesis moet een wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd aan de Neuropsychologie. Studenten kunnen zichzelf nomineren of kunnen worden voorgedragen wanneer het cijfer voor de thesis een 8 of hoger was. 

De uitreiking van de Masterthesisprijs zal in 2021 op de najaarsconferentie plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Masterthesisprijs 2021 kunnen thesissen worden ingediend waarvan de student afgestudeerd is tussen 1 september 2020 en 1 september 2021. De deadline voor het indienen van de thesissen is 15 oktober 2021. De thesissen (in PDF) kunnen opgestuurd worden naar de voorzitter van de Masterthesisprijs: Sara Khosdelazad ([email protected]). Op de voorkant van de thesis moet de naam van de student, universiteit, datum en titel van de thesis staan. De thesis moet een abstract bevatten.

De jury beoordeelt de ingezonden nominaties op basis van de abstract. De manuscripten van de beste abstracts worden gelezen en beoordeeld op onder andere relevantie, helderheid van schrijven en originaliteit. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN najaarsconferentie 2021 en de winnaar geeft dan een korte presentatie (10 minuten). De prijs bedraagt € 500,- en een oorkonde.

Inzendingen